Cách chuyển sang tiếng Việt

Chào bạn, phiên bản ChineseSkill 6.1.0 đã có các khóa học tiếng Hán mới bằng tiếng Việt. (Vui lòng cập nhật lên phiên bản ChineseSkill 6.1.0 trong Play Store )

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn bên dưới để chuyển sang khóa học tiếng Hán mới bằng tiếng Việt.

en_USEnglish
%d